dot dot
สาระน่ารู้ เกี่ยวกับการจดทะเบียนรถป้ายแดง article

สาระน่ารู้เกียวกับการจดทะเบียนรถป้ายแดง

     ปัจจุบันมีประชาชนหลายรายนำรถใหม่ ป้ายแดงซึ่งยังไม่ได้จดทะเบียนและเสียภาษีประจำปีให้ถูกต้องมาใช้งานบนท้องถนน ซึ่งการกระทำดังกล่าว นอกจากจะผิดกฎหมายและทำให้รัฐสูญเสียรายได้จากค่าภาษีรถประจำปีแล้ว ยังยากต่อการติดตามตรวจสอบ กรณีรถสูญหายหรือนำไปก่ออาชญากรรมอีกด้วย นอกจากนี้หากตรวจสอบพบเป็นทะเบียนรถ “ป้ายแดงปลอม” อาจมีความผิดถึงขั้นจำคุก ทางหน่วยงานขนส่งจึงขอความร่วมมือผู้ที่ซื้อรถใหม่ ให้รีบนำรถมาจดทะเบียนให้ถูกต้อง ซึ่งใช้เวลาดำเนินการเพียง 1 วัน เท่านั้น

          ขออธิบายเพิ่มเติมว่า “ป้ายแดง” เป็นเครื่องหมายพิเศษที่ กรมการขนส่งทางบก ออกให้แก่บริษัทจำหน่ายรถสำหรับใช้ติดรถเพื่อนำไปส่งให้ลูกค้า หรือนำไปซ่อมแซมเท่านั้น ป้ายแดงที่ถูกต้อง สามารถสังเกตได้โดยดูที่ตัวป้ายแดงทุกป้ายต้องมีตัวย่อนูน "ขส" ที่มุมด้านล่างขวา รถ 1 คันต้องใช้ 2 ป้าย เพื่อติดด้านหน้าและด้านหลังโดยมีการผ่อนผันการใช้ป้ายแดงเฉพาะรถที่อยู่ระหว่าง การเตรียมเอกสารเพื่อจดทะเบียนไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ซื้อรถหรือใช้งานไม่เกิน 3,000 กิโลเมตร

          ทั้งนี้ ต้องมีสมุดคู่มือประจำรถของทางราชการ ระบุตัวหมวดอักษรและตัวเลขเดียวกับป้ายทะเบียนทั้งหมดประกอบด้วยเท่านั้น หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

          ทั้งนี้ปัจจุบันการจดทะเบียนรถใหม่ สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาเพียงไม่เกิน 1 วัน เท่านั้น ซึ่งเจ้าของรถจะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนไปติดรถทันทีในวันที่จดทะเบียน เพียงนำหลักฐานการได้มาของรถ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หลักฐานการทำ พ.ร.บ. และนำรถเข้ารับการตรวจสภาพ ณ กรมการขนส่งทางบก หรือ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่ประสงค์จดทะเบียนรถ

          ข้อควรระวัง ผู้ซื้อรถใหม่ทุกคันควรตรวจสอบป้ายแดงให้ถูกต้อง อย่าใช้ “ป้ายแดงปลอม” โดยเด็ดขาด ส่วนกรณีแผ่นป้ายทะเบียนรถชำรุด/สูญหาย สามารถติดต่อขอรับแผ่นป้ายใหม่ให้ถูกต้อง ณ สำนักงานขนส่งที่รถจดทะเบียนไว้ ห้ามสั่งทำหรือซื้อแผ่นป้าย ทะเบียนรถจากร้านรับทำแผ่นป้ายมาติดที่รถ เพราะอาจมีความผิดฐานใช้เอกสารปลอมซึ่งมีโทษถึงขั้นจำคุก ตั้งแต่ 6 เดือน – 5 ปี ปรับตั้งแต่ 1,000 – 10,000 บาท นอกจากนี้ ยังห้ามนำวัสดุอื่นใดไปบดบังแผ่นป้ายทะเบียนรถจนมองเห็นตัวเลขหรือตัวอักษร ไม่ชัดเจน หรือตกแต่งลวดลายบนแผ่นป้ายทะเบียนเลียนแบบป้ายทะเบียนรถเลขสวยที่นำออก ประมูล ฝ่าฝืนอาจมีความผิดตามกฎหมาย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
สาระdd จากวีแคร์

โครงการชนแล้วแยก Knock for Knock "กรอก-แลก-แยกย้าย" article
ทำความสะอาดรถด้วยวิธีธรรมชาติ article
โดนทุบกระจก ทรัพย์สินสูญหาย...ประกันคุ้มครองหรือไม่ article
การเปลี่ยนช่องจราจร...ขณะขับขึ่บนท้องถนน article
ดูแลรถ..หลังลุยน้ำ article
ข้อปฏิบัติเมื่อยางระเบิด ในขณะขับรถบนท้องถนน article
รถเสียบนทางด่วน...จะทำยังไงดี! article
ทำยังไงดี...เมื่อขับรถชนสัตว์ article
ใช้รถมือสองอย่างไร ให้สบายใจตลอดทาง article
ฤกษ์วันและเวลาดีดี ในการซื้อหรือออกรถ article
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ article
รู้เท่าทัน..ขายประกันทางโทรศัพท์ article
QR Code คืออะไร? articledot
dot
Copyright © 2012 All Rights Reserved.

สำนักงานนายหน้าประกันภัย วีแคร์ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์
โทรศัพท์. 02-8112280, 081-7000170, 089-4797799 โทรสาร. 02-8112280 เวลาทำการ. จันทร์ - ศุกร์ (8.30 - 17.30 น.)
Email. info@wecareinsure.com Website. www.wecareinsure.com